Κοινωνικός Σχεδιασμός

Η CODECA έχει δεσμευτεί για έρευνα, σχεδιασμό και ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις κοινότητες, με την εκπόνηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών, τα οποία θα έχουν συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία. Η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ομαλή ένταξη των μεταναστών σε μια κοινωνία και η πρόληψη των ριζοσπαστικών συμπεριφορών είναι μερικά παραδείγματα κοινωνικών ζητημάτων που μπορούν να επιλυθούν μέσω της διαδικασίας του κοινωνικού σχεδιασμού.

Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia