Έργα

Η CODECA αναλαμβάνει πολλά έργα με στόχο να διασφαλίσει την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ατόμων ή πληθυσμών σε κίνδυνο. Τα έργα αυτά λειτουργούν σε συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και επαγγελματικούς φορείς στην Κύπρο, στους οποίους ο οργανισμός παρέχει την επιστημονική του τεχνογνωσία και τις ερευνητικές του δυνατότητες στους τομείς της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής.


Επιπλέον, τα έργα της CODECA περιλαμβάνουν εποπτεία για άτομα και ομάδες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Από το 2019, η CODECA έχει λάβει έργα για την παροχή της τεχνογνωσίας της στον τομέα της μετανάστευσης.


Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia