Πολιτική Προστασίας Παιδιών

Η CODECA έχει διακηρύξει την "Πολιτική Προστασίας των Παιδιών" και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία κάθε παιδιού που έρχεται σε επαφή με τον οργανισμό. Η πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους σε κάθε επιχειρησιακή μονάδα και/ή όλους τους παρόχους υπηρεσιών της CODECA.

Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia