Μάθηση και Ανάπτυξη

Η CODECA καλλιεργεί μια κουλτούρα μάθησης για όλους, στην οποία οι άνθρωποι ενθαρρύνονται και εμπνέονται να συνεχίσουν να μαθαίνουν νέες δεξιότητες. Στόχος μας είναι να κινητοποιούμε, να εμπνέουμε και να προωθούμε τη δια βίου μάθηση, την έρευνα και τη συνεχή αύξηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.

  • Το CODECA Learning HUB παρέχει κατάρτιση και υποστηρίζει το εργατικό δυναμικό μας και τα έργα μας στην ΕΕ.

Ενθαρρύνουμε το εργατικό μας δυναμικό να αγκαλιάσει τη δια βίου μάθηση προσφέροντας εσωτερική και εξωτερική κατάρτιση, χορηγία για ακαδημαϊκές και επαγγελματικές πιστοποιήσεις, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

  • Το CODECA Learning BEEZ παρέχει κατάρτιση και προωθεί την πρακτική άσκηση εκπαιδευόμενων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia