Ανεξάρτητες Αξιολογήσεις

Οι επισκοπήσεις αξιολόγησης από ανεξάρτητους λειτουργούς κοινωνικής φροντίδας παρουσιάζονται στο δικαστήριο με στόχο τη διερεύνηση της δικαστικής υπόθεσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτές οι ανεξάρτητες επισκοπήσεις αξιολόγησης μπορούν να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση μιας υπόθεσης διαφωτίζοντας το δικαστήριο με επαγγελματικές λεπτομέρειες. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι κοινωνικής φροντίδας χρησιμοποιούν συγκεκριμένα θεωρητικά πλαίσια, τακτικές και εργαλεία αξιολόγησης για να κατανοήσουν την κατάσταση ενός πελάτη. Με τον τρόπο αυτό, είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις για την επίλυση ή τη μείωση της δύσκολης κατάστασης ενός ατόμου ή μιας οικογένειας.

 

Ως εμπειρογνώμονες, οι λειτουργοί κοινωνικής φροντίδας επιτρέπεται να συμμετέχουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Γονική μέριμνα

- Παραμέληση, παιδική κακοποίηση

- Καταγγελία του γονικού δικαιώματος (ανικανότητα)

- Υποθέσεις επιμέλειας (παιδιών και ενηλίκων)

- Διακοπή επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και γονέα / παππού και γιαγιάς

- Παραβατικότητα ανηλίκων (Δημοσίευση απόφασης για κοινωφελή εργασία χωρίς πληρωμή)

- Ποινικές υποθέσεις

- Αποφυλάκιση κρατουμένου

- Οικογενειακή βία

 

Οι εργαζόμενοι στην κοινωνική φροντίδα αξιολογούν συγκεκριμένους τομείς για την παραγωγή κοινωνικοοικονομικών επισκοπήσεων:

- Αξιολόγηση υποθέσεων (οικογένεια/άτομο)

- Αξιολόγηση (μητέρα/πατέρας)

- Προσωπική λειτουργία - αξιολόγηση ψυχολογικής/διανοητικής κατάστασης/αντίληψης

- Ιστορικό υπόβαθρο σχετικά με τη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών

- Ιστορικό υπόβαθρο σχετικά με την παιδική και εφηβική ηλικία

- Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

- Ιστορικό απασχόλησης

- Ιστορικό παράνομης συμπεριφοράς (ενδοοικογενειακή βία κ.λ.π.)

- Στέγαση

- Ιστορικό υγείας

- Οικονομική κατάσταση

- Ένταξη και συμμετοχή στην κοινότητα

-Γονική ικανότητα: φροντίδα των παιδιών, σωματική και συναισθηματική ασφάλεια, καθοδήγηση και οριοθέτηση

- Ιστορικό υπόβαθρο με κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες κρατικές υπηρεσίες

Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia