Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών & Οικογενειών

Η CODECA υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και υποστήριξης που χρηματοδοτούνται από εθνικούς φορείς για οικογένειες και παιδιά χαμηλού εισοδήματος λόγω έλλειψης πρόσβασης σε υπηρεσίες και πόρους.

Η πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και η περιθωριοποίηση των οικογενειών επηρεάζει τις ευκαιρίες των παιδιών και των νέων για κοινωνική αλληλεπίδραση και ανάπτυξη. Έτσι, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες και υποστηρίζοντας αποτελεσματικά την οικογένεια μέσω της συμβουλευτικής, ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο εμπλοκής σε παραβατική συμπεριφορά.

Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia