Υπηρεσίες

Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών & Οικογενειών

Η CODECA εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και υποστήριξης που χρηματοδοτούνται...

Κοινωνικός Σχεδιασμός

Η CODECA δεσμεύεται σε μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη, έρευνα και σχεδιασμό με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας...

Υπηρεσίες Διαμονής

Αναλογιζόμενοι τις ταυτόχρονες συνθήκες κρίσης στη στέγαση, η CODECA σχεδίασε μια καινοτόμο παρέμβαση...

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η CODECA επιδιώκει να εφαρμόσει επιχειρηματικές ιδέες που είναι καινοτόμες, προωθώντας τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την τέχνη στην ψηφιακή εποχή....

Υπηρεσίες Διαχείρισης

Η CODECA επιδιώκει να εφαρμόσει επιχειρηματικές ιδέες που δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ στο παρελθόν σε...

Υπηρεσίες Εποπτείας

Η CODECA προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής εποπτείας για επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας από διάφορους τομείς...

Μάθηση

& Ανάπτυξη

Η CODECA καλλιεργεί μια κουλτούρα μάθησης για όλους, στην οποία οι άνθρωποι

ενθαρρύνονται και εμπνέονται να συνεχίσουν να μαθαίνουν νέες δεξιότητες. ...

Ανεξάρτητες Αξιολογήσεις

Ανεξάρτητες Αξιολογήσεις από ανεξάρτητους λειτουργούς κοινωνικής φροντίδας παρουσιάζονται στο δικαστήριο...

Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης

Ο όρος «ψυχοκοινωνικό» αναφέρεται στη δυναμική σχέση μεταξύ της ψυχολογικής διάστασης ενός ατόμου και της...

Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia