Υπηρεσίες Εποπτείας/Συμβουλευτικής/Καθοδήγησης

Η CODECA προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής εποπτείας για επαγγελματίες της κοινωνικής φροντίδας από διάφορους τομείς, δημόσιους φορείς και ΜΚΟ. Η εποπτεία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της αποτελεσματικής ηθικής συμβουλευτικής, ενώ παράλληλα φροντίζει για την προσωπική και επαγγελματική ευημερία του καθοδηγούμενου.

Η εποπτεία είναι μια διαδραστική διαδικασία που εντοπίζει και ενισχύει τη διευκόλυνση των εσωτερικών πόρων του καθοδηγούμενου, ενώ παράλληλα παρέχει κατάρτιση, υποστήριξη και συνεχή ανάπτυξη του επαγγελματικού του ρόλου και της εικόνας του. Η εποπτεία προσφέρεται είτε σε ομαδικές είτε σε ατομικές συνεδρίες για επαγγελματίες που ενδιαφέρονται σε οποιονδήποτε τομέα κοινωνικών υπηρεσιών για βελτίωση και επιτυχία.

- Επαγγελματική εποπτεία

- Επαγγελματική κατάρτιση

- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

- Παροχή υπηρεσιών

- Ανεξάρτητες αναθεωρήσεις

 

Τα θέματα εποπτείας περιλαμβάνουν πολυάριθμους τομείς στους οποίους η ομάδα της CODECA διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία:

- Διάγνωση Αξιολόγηση

- Σχεδιασμός θεραπείας

- Κλινικές παρεμβάσεις

- Επαγγελματικοί στόχοι και ανάπτυξη

- Όρια και χρήση του εαυτού

- Διαχείριση της αυτοφροντίδας

- Αξιολόγηση κινδύνου

- Ανασκόπηση της περίπτωσης

 

*Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες εποπτείας μας εδώ.

Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia