Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η CODECA επιδιώκει να εφαρμόσει επιχειρηματικές ιδέες που είναι καινοτόμες, προωθώντας τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την τέχνη στην ψηφιακή εποχή.  Στόχος μας είναι να αναλάβουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες προκειμένου να μετατρέψουμε τους καλλιτέχνες σε δημιουργικούς επιχειρηματίες, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα εργαλεία.

Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia