Ο Οργανισμός

Σχετικά με την Codeca

Η CODECA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Κύπρο από το 2016. Στόχος του οργανισμού είναι να προάγει και να προάγει την κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη και φροντίδα. Για να επιτευχθεί αυτό ο οργανισμός προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες προσανατολισμένες στην Κοινωνική Πρόνοια.

Η Ομάδα μας

Η CODECA ενισχύεται και συνεχίζει να ενισχύεται από ταλαντούχους ανθρώπους που προσφέρουν στον οργανισμό μοναδικές εμπειρίες και τεχνογνωσία. Κάθε άτομο συνεισφέρει με τη μοναδικότητά του και έχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να ανταποκριθεί στο όραμα, την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού.

Πολιτική Προστασίας Παιδιών

Η CODECA στο πλαίσιο της δράσης της έχει διακηρύξει μια «Πολιτική Προστασίας Παιδιού» και κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία κάθε παιδιού που έρχεται σε επαφή με τον οργανισμό. Η πολιτική ισχύει για όλους τους τομείς του οργανισμού και για όλο το προσωπικό που εργάζεται για την CODECA.

Φροντίζουμε το Περιβάλλον μας

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, η CODECA στοχεύει στην επίτευξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης.

Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia