Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης

Η "ψυχοκοινωνική στήριξη" αναφέρεται στις δράσεις που καλύπτουν τόσο τις ψυχολογικές όσο και τις κοινωνικές ανάγκες των ατόμων, των οικογενειών και των κοινοτήτων. (Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Ένα εγχειρίδιο, σελίδα 25).

 

Η Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης αφορά μια ολοκληρωμένη προσωπική προσέγγιση με έμφαση στην ψυχική και σωματική υγεία. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινότητά τους, να διαχειρίζονται τα καθημερινά τους καθήκοντα, να εξασφαλίζουν σταθερή απασχόληση ή στέγαση και να συνδέονται με την οικογένεια και τους φίλους τους.

 

Παρέχουμε ευέλικτη ατομική ή ομαδική υποστήριξη για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας κάποιου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του. Στους χώρους όπου παρέχουμε διαμονή, φροντίζουμε να παρέχουμε αξιόπιστη, συνεχή και εξατομικευμένη συμβουλευτική για κοινωνικά και ψυχολογικά θέματα σε όλα τα παιδιά για να: 

- Να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας, της αυτάρκειας και της αυτονομίας,

- Να προωθήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και να δημιουργήσουν σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και τα δίκτυα,

- Να βρουν και να διαχειριστούν ένα σπίτι,

- Να υιοθετήσουν την ευεξία και την αυτοφροντίδα,

- Υποστήριξη με τη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών,

- Δημιουργία εργασιακών στόχων και ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και προσόντων,

- Να οικοδομήσετε αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα,

 

Οι επαγγελματίες μας προσφέρουν επίσης υπηρεσίες όπως:

- Συνηγορία

- Διαμεσολάβηση

- Εκπροσώπηση

- Κοινωνικός προσανατολισμός

- Παρέμβαση σε κρίση

Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia