Υπηρεσίες Διαχείρισης

Η CODECA παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και στα τρία κέντρα υποδοχής που φιλοξενούν αιτητές διεθνούς προστασίας στην Κύπρο. Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε καθημερινή βάση, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ικανοποίηση.

Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia